Zdjęcia

model:  cis pospolity (taxus baccata l.)

fot. Ewelina i Tomasz Jurczenia (Strefa26)