Początek

„Było wysypisko jest uroczysko”

21 czerwca w leśnictwie Ramsowo konferencją prasową zainaugurowano kampanię edukacyjną Lasów Państwowych: “Było wysypisko, jest uroczysko”. Celem akcji jestaktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska i szkodliwości śmiecenia w lesie.

Projekt ten ma na celu zaprezentowanie  korzyści i wskazanie zmian w zachowaniach społecznych wynikających z prowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na tereny leśne.

Konferencje prasową rozpoczął rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Pan Adam Pietrzak, który niejednokrotnie bardzo chwalił za organizacje imprezy. Na tak ważnej konferencji nie mogło zabraknąć mediów takich jak  Polsat News, TVP Olsztyn, Superstacja, Radio Olsztyn, Radio Plus oraz dziennikarze z Gazety Olsztyńskiej.  Uczestnikami akcji w naszym Nadleśnictwie były dzieci z gimnazjum w Ramsowie. Młodzież szkolna fotografowała dzikie wysypisko śmieci, następnie była świadkami zbierania i załadunku tych odpadów do przysłowiowej „śmieciarki”. Liczne komentarze oraz grymasy na  twarzach młodzieży wyraźnie mówiły o ich niezadowoleniu z takiej ilości podrzucanych śmieci w lasach. - Tak nie może być, że chodząc po lasach widzi się takie śmieci, musimy się wszyscy wziąć za siebie i dbać o nasze lasy, bo one są dobrem wspólnym – komentowało jedno z gimnazjalistów. W kolejnych miesiącach młodzież będzie systematycznie odwiedzała miejsce po dzikim wysypisku i opisywała zauważalne zmiany w przyrodzie na utworzonym blogu.

Młodzież gimnazjalna z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w segregacji śmieci. Wbrew pozorom przyporządkowanie odpadu do odpowiedniego pojemnika na śmieci nie było wcale tak łatwe jakbyśmy sobie wyobrażali. - Papier papierowi nie równy - z uśmiechem na twarzy stwierdziła uczennica gimnazjum.

Obecnie walka ze śmieceniem  i neutralizacja jego skutków generuję znaczne koszty i angażuje liczne grono leśników. Z lasów Nadleśnictwa Wipsowo usuwa się corocznie ponad 100m3 śmieci, a wydaje kilkadziesiąt tysięcy złotych na rzecz usuwania ich. Gdyby ograniczyć te koszty do minimum, pozostałe środki Nadleśnictwo mogłoby przeznaczyć na np. infrastrukturę turystyczną i edukacyjną z korzyścią dla miłośników leśnych wędrówek.